Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zondag na de Hemelvaart van de Heer

The Glory of the Cross (Sawai Chinnawong, 2003, © Sawai Chinnawong)
Jh 15:26-27,16:1

Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij getuigenis afleggen; en ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij. Dit heb Ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet ten val komt.

Volgende mis Vorige mis