Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Aankondiging van de Heer

Annunciation (Anthony Santella, 2006, © Anthony Santella)
Lc 1:26-29

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.

Volgende mis Vorige mis