Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vrijdag in de vierde week van de Vasten

De opwekking van Lazarus
Jh 11:27

‘Ja Heer,’ antwoordde Marta, ‘ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou.’.

Volgende mis Vorige mis