Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Donderdag in de vierde week van de Vasten

Picture of the altar in the chapel (Abraham Sobkowski OFM, XIX century, Nain, Israel)
Lc 7:12-15

Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was Hij ten diepste met haar begaan. ‘Huil niet’, zei Hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: ‘Jongeman, kom overeind, zeg Ik je!’ En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem aan zijn moeder.

Volgende mis Vorige mis