Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vrijdag in de derde week van de Vasten

Jesus and the Samaritan woman
jh 4:25-30

De vrouw zeide Hem: Ik weet, dat de Messias komt, (die Christus genoemd wordt); wanneer Die komt, dan zal Hij ons alles verkondigen. Jesus zeide haar: Dat ben Ik, die met u spreek. Op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug, en ze verwonderden zich, dat Hij met een vrouw aan het spreken was. Maar niemand zeide: Wat wenst Gij, of wat bespreekt Gij met haar? De vrouw liet nu haar waterkruik staan, ging naar de stad, en zei tot de mensen: Komt eens zien naar een man, die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; Hij is misschien wel de Christus! En men ging de stad uit, en kwam naar Hem toe.

Volgende mis Vorige mis