Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de derde week van de Vasten

The parable of the blind (Pieter Bruegel the Elder, 1568,  Museo di Capodimonte, Naples)
Mt 15:14

‘Laat ze dus maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.’.

Volgende mis Vorige mis