Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in de eerste week van de Vasten

Toon en Luk spelen dokter (2011)
Mt 25:40

De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”.

Volgende mis Vorige mis