Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde zondag na Driekoningen

Christ Asleep During the Tempest (Eugene Delacroix, 1853)
Mt 8:24-25

Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons, wij vergaan!’.

Volgende mis Vorige mis