Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Derde zondag na Driekoningen

Healing of Centurion's Servant
Mt 8:5-8

Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te hulp riep. Hij zei: ‘Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.’ Hij zei hem: ‘Ik zal het komen genezen.’ De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden.’

Volgende mis Vorige mis