Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Tweede zondag na Driekoningen

Marriage at Cana (Rijksmuseum, Amsterdam)
Jh 2:7-9a

‘Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam.

Volgende mis Vorige mis