Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Eerste zondag van de Advent

Medjugorje Moonrise (Larry Landolfi)
Lc 21:25-26

En er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren; en op de aarde doodsangst onder de volken, radeloos door het donderend geweld van de zee en de golven. De mensen zullen verstijven van vrees en bange verwachting, van wat de wereld gaat overkomen; want de krachten der hemelen zullen worden geschokt.

Volgende mis Vorige mis