Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zeventiende zondag na Pinksteren

Ten Commandments
Mt 22:37-40

Jezus zei hem: ‘ U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’.

Volgende mis Vorige mis