Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Veertiende zondag na Pinksteren

Saint Francis of Assisi (Pauline Baynes, © Pauline Baynes)
Mt 6:26

Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels?

Volgende mis Vorige mis