Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Achtste zondag na Pinksteren

The parable of the unjust steward (Dan Lewis, 2009, © Dan Lewis)
Lc 16:5-7

Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: “Hoeveel ben je mijn heer schuldig?” Die antwoordde: “Honderd vaatjes olijfolie.” Hij zei: “Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.” De volgende vroeg hij: “En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?” Die antwoordde: “Honderd zakken tarwe.” De rentmeester zei tegen hem: “Hier is je contract, maak er tachtig van.”.

Volgende mis Vorige mis