Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Tweede zondag van de Advent

St. John the Baptist in Prison receives Christ's answer (Samuel van Hoogstraten, 1627-1678)
Mt 11:2-6

Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen: ‘Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’.

Volgende mis Vorige mis