Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Eerste zondag van de Advent

Cristo Redentor (1931, Rio de Janeiro, Brazil)
Lc 21:25-28

‘Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.’.

Volgende mis Vorige mis