Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zesde zondag na Driekoningen (herhaald)

Stained Glass Parables of Jesus Cutouts (© catholicartworks.com)
Mt 13:34-35

Dat alles vertelde Jezus in gelijkenissen aan de menigte en zonder gelijkenis vertelde Hij hun niets. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monde van de profeet: Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal uitspreken wat verborgen was vanaf de grondvesting van de wereld.

Volgende mis Vorige mis