Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

H. Anna, Moeder van de H. Maagd Maria

Anna selbdritt (Master of the Berlin Sketchbook, 1525, Musee des Beaux-Arts, Strasbourg)
Mt 13:44

Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker.

Volgende mis Vorige mis