Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in het octaaf van Pasen

Emmaûs (François-Xavier de Boissoudy, 2015, © François-Xavier de Boissoudy)
Lc 24:32

Ze zeiden tot elkander: Brandde ons hart niet in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak, en ons de Schriften verklaarde?

Volgende mis Vorige mis