Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de Goede Week

Agonía en el huerto (Paul Gauguin)
Mc 14:36

Hij sprak: Abba, Vader; alles is mogelijk bij U; neem deze kelk van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Volgende mis Vorige mis