Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in de Passieweek

Jonah in the whale (Mina Anton, 2013, © Mina Anton)
Jona 3:1-2

Voor de tweede maal werd nu het woord van Jahweh tot Jonas gericht: Sta op, ga naar Ninive, de grote stad, en kondig haar aan, wat Ik u heb bevolen.

Volgende mis Vorige mis