Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Donderdag in de derde week van de Vasten

Immigrants (© Nation of Change)
jer 7:5-7

Neen, draagt zorg voor een goede handel en wandel: wees strikt rechtvaardig jegens elkander; verdrukt geen vreemden, wezen en weduwen; vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats; loopt geen vreemde goden achterna tot uw eigen verderf. Dan alleen zal Ik bij u in deze plaats blijven wonen, in het land, dat Ik uw vaderen heb gegeven voor eeuwig!

Volgende mis Vorige mis