Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de derde week van de Vasten

But the things that come out of a person’s mouth come from the heart, and these defile them
mt 15:15-20

Toen nam Petrus het woord, en zeide: Verklaar ons deze gelijkenis. Hij sprak: Zijt ook gij nog zonder inzicht? Begrijpt gij niet, dat alles wat de mond ingaat, in de buik terecht komt, en op zekere plaats wordt uitgeworpen? Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart, en dat verontreinigt den mens. Want uit het hart komen slechte gedachten voort, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, godslasteringen. Dit is het, wat den mens bezoedelt. Maar met ongewassen handen eten, bezoedelt den mens niet.

Volgende mis Vorige mis