Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Aswoensdag

Treasures in Heaven (Rod Anderson, 2011, © Rod Anderson)
Mt 6:19-21

Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast, en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten, en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Volgende mis Vorige mis