Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Heilige Familie

about-his-fathers-business-rose-datoc-dall-2012-rose-datoc-dall.jpg
Lc 2:46-47

‘Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Volgende mis Vorige mis