Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

Saint Joseph Seeks Lodging In Bethlehem (James Tissot, 1886-1894, Brooklyn Museum, New York)
Lc 2:6-7

Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan; ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats.

Volgende mis Vorige mis