Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Negende zondag na Pinksteren

Klaagmuur (Gimi, 2010, © Gimi)
Lc 19:41-44

Toen Hij, vlakbij gekomen, de stad zag liggen, barstte Hij om haar in tranen uit. Hij zei: ‘Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede; maar die is verborgen voor uw ogen. Er zal een tijd komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten. Ze zullen u tegen de grond slaan en ook uw kinderen, en ze zullen van u geen steen op de andere laten, omdat u, toen God naar u omkeek, dat niet hebt onderkend.’.

Volgende mis Vorige mis