Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zondag in het octaaf van Kerstmis

Madonna & Child for the Rosicrucian Order (JC Leyendecker, 1902)
Lc 2:34-35

Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: ‘Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn – ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’.

Volgende mis Vorige mis