Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Breton Calvary (Green Christ) (Paul Gauguin, 1889,  Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels)
Jh 19:25

Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala.

Volgende mis Vorige mis