Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de Goede Week

The Crowning with Thorns (Hieronymus Bosch, 1485 or later ,  National Gallery, London)
Mc 15:17

Ze deden Hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten Hem die op.

Volgende mis Vorige mis