Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

The pact of Judas (Barna da Siena, ca. 1350s, “Stories from the New Testament”, in the right-side aisle of San Gimignano’s Collegiate Church of the Assumption of Mary)
mt 26:14-16

Toen ging één van de twaalf, Judas Iskáriot genaamd, naar de opperpriesters, en sprak: Wat wilt gij me geven, als ik Hem aan u overlever? Ze beloofden hem dertig zilverlingen. Van toen af zocht hij naar een gelegenheid, om Hem te verraden.

Volgende mis Vorige mis