Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de Maagd Maria

Our Lady of She-Shan
Mt 1:23

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

Volgende mis Vorige mis