Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevende zondag van Pasen

The History of Redemption - The stoning of Saint Stephen (Chris Koelle, © Chris Koelle)
Hand 7:59-60

En terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak: Heer Jesus, ontvang mijn geest. Dan zonk hij op zijn knieën neer, en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Na deze woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met die moord.

Volgende mis Vorige mis