Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Maandag van de eerste week van de Advent

Mount Zion
jes 2:2-3

Maar op het einde der tijden zal de Berg van Jahweh’s tempel Boven de toppen der bergen staan, zich verheffen boven de heuvels. Alle volken stromen er heen, Talloze naties maken zich op. Komt, zeggen ze, trekken we naar de Berg van Jahweh, Naar het huis van Jakobs God: Hij zal ons zijn wegen doen kennen, Wij zullen zijn paden betreden. Want uit Sion komt de wet, Uit Jerusalem Jahweh’s woord.

Volgende mis Vorige mis