Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Goede Vrijdag

The Flagellation (Caravaggio, 1607,  Mus?e des Beaux-Arts, Rouen)
Jh 19:1

Pilatus gelastte toen Jezus te geselen.

Volgende mis Vorige mis