Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde zondag na Pasen

Trinitarian Love (Christine Oskirko)
Jh 16:12-14

Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij.

Volgende mis Vorige mis